Tag Archives: cách làm bánh bò

Cách Làm BÁNH BÒ MÍT

Nhà mình ơi, với món bánh bò mít bông mình chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay. Nếu chỉ để hình ảnh theo kiểu ” để đây và không nói gì”, chắc chắn 99,9% các bạn sẽ nhầm đây là bánh bò thốt nốt 🙂 Vì màu bánh quá giống với màu bánh được […]

Cách Làm BÁNH BÒ LÒNG TRẮNG TRỨNG

Với mình – một đứa mê làm bánh – Mà đã mê thì bánh gì mình cũng đều muốn làm từ Ta tới Âu. Mình đều thích. Nhưng với các loại bánh truyền thống, bánh xưa cũ thì mình luôn dành riêng một tình yêu đặc biệt. Mình yêu thích các món bánh truyền thống […]